Sinds 1995 biedt Thimad BV (acroniem van THuis In Milieu-ADvies) ‘milieudiensten’ aan op maat van bedrijven.

Bedrijven die beroep doen op ons, zijn stuk voor stuk winnaars en behoren tot diverse sectoren: voedingsbedrijven, logistieke bedrijven, afvalverwerkers, garages, metaal-, hout- en kunststofbedrijven, farmaceutische bedrijven, bouwondernemingen, drukkerijen enz.

Thimad heeft meer dan
80 jaar ervaring
in de milieusector

Wat doen we?

Wij zijn erkend als milieucoördinator door de minister, zowel voor het eerste als tweede niveau. Momenteel voeren wij voor een 50-tal klasse 1 bedrijven deze functie uit. Samen met de klant bekijken wij op welke manier het bedrijf kan blijven voldoen aan de snel evoluerende milieuwetgeving op een zo’n gestructureerde, transparante en eenvoudig mogelijke manier. Dit gebeurt steeds in vertrouwen en met respect voor elkaar.

Bedrijven die wettelijk niet verplicht zijn om een milieucoördinator aan te stellen, moeten ook in orde zijn en blijven met hun milieuverplichtingen. Uit ervaring weten wij echter dat het voor bedrijven niet eenvoudig is om de milieumaterie bij te houden en te toetsen aan hun activiteiten en projecten. Daarom hebben wij een milieubeheer(s)systeem ontwikkeld op maat van elk bedrijf. Momenteel volgen wij bij tal van klasse 3 en 2 bedrijven hun milieuzaken op.

De voorbije jaren zien wij een verschuiving van pure administratieve ondersteuning naar managementondersteuning. Steeds meer bedrijven roepen onze expertise in voor het uitvoeren van milieuconformiteitsaudits, het reduceren van de milieubelasting op vlak van waterhuishouding, afvalstoffen enz., het opmaken van een stakeholderanalyse, het in kaart brengen van de milieu-aspecten in een matrix en het begeleiden naar een ISO 14001-milieuzorgsysteem.

Komt uw milieuvergunning te vervallen, heeft u een nieuwbouwproject op stapel staan of plant u een uitbreiding van uw productie-apparaat, dan kunnen wij voor u de omgevingsvergunningsaanvraag (voorheen de milieuvergunning) invullen. Het opmaken, indienen en begeleiden tot de besluitvorming van vergunningsaanvragen maken een groot deel uit van onze dagelijkse activiteiten.

Sinds de opstart van ons bureau geven wij milieu-trainingen voor Voka-Kamer van Koophandel. Daarnaast treden wij op als gastprofessor aan Thomas More (voorheen De Nayer instituut) voor het lessenpakket ‘Milieuzorgsystemen van de Bachelor in de industriële wetenschappen’.

Wij verzorgen voor u interne bedrijfsopleidingen. Of het nu gaat om een basisopleiding milieu voor de technische dienst, een sensibilistatie rond bewust met energie omgaan in kantoren voor bedienden of een praktijkgerichte aanpak rond gevaarlijke producten op de werkvloer – de opleidingen worden steeds gemaakt en gegeven op maat van uw bedrijf.

Het voorjaar kan behoorlijk druk zijn door de vele milieu-aangiftes die dienen te gebeuren naar de IVC, VAL-I-PAC, Fost Plus en VMM. Bijkomend dienen jaarlijks heel wat bedrijven ook het integraal milieujaarverslag (IMJV) op te maken. Wij nemen u graag de administratie uit handen.

Wie zijn we?

Gunter Peere

Het is interessant dagdagelijks met een klant op weg te gaan om oplossingen te geven aan probleemstellingen. Pas als we een verschil hebben kunnen betekenen, ben ik tevreden; het geeft zin aan het werk en de inzet die je leverde.

Door doorzetting, kennis en ervaring probeer ik steeds tot een bevredigend resultaat en een tevreden klant te komen.

Laetitia Lemahieu

Mijn job is pas gedaan als ik een complex milieuprobleem waar mijn klant tegenaan loopt, heb weten om te vormen tot een hapklare brok.

Ik probeer met mijn contactpersonen, stuk voor stuk gedreven mensen, een goed contact te houden, zodat een klant bij een milieuprobleem niet twijfelt en steeds belt om samen tot een oplossing te komen.

Wim Degeling

Het is enorm boeiend om verschillende bedrijven van binnenuit te leren kennen en interessante mensen te ontmoeten. Elke dag zijn er weer nieuwe en onverwachte uitdagingen.

Ik streef steeds naar een aangename samenwerking met de klant, zodat deze in de toekomst niet zal twijfelen opnieuw op ons beroep te doen. Een opdracht is pas geslaagd als er een meerwaarde is bereikt.

Dieter Van Vlerken

Positieve feedback van klanten na een opdracht doet telkenmale weer deugd; het is fijn te weten dat ze mijn harde werk appreciëren.

Ik begin telkens weer met volle inzet en motivatie aan een opdracht. Dit is de enige manier om een opdracht tot een goed einde te brengen en de klant een positief gevoel te laten overhouden.

Jasmine Donckers

Ik vind het uitdagend om complexe materie te verwerken en op een verstaanbare manier uit te leggen naar klanten evenals om deze kennis uit te wisselen met collega’s. Omdat we in verschillende sectoren werken, kunnen we die kennis altijd anders inzetten.

Mijn doel is om klanten op zo’n manier te helpen dat ze telkens weer kiezen voor Thimad bij hun milieugerelateerde problemen.

Arnaud Boonen

Ik ben gebeten door alles wat met milieu en wetgeving errond te maken heeft. Het eindeloze leerproces over milieu-problematiek, -oplossingen en -innovatie geeft mij energie.

Bij elke klant probeer ik deze wetgeving te vertalen naar de specifieke praktijk en komen we samen tot een gerichte oplossing door naar elkaar te luisteren.

Waarvoor staan we?

 

Missie

Wij bestaan om deontologisch correct en
deskundig advies te verlenen aan ondernemingen
inzake milieu-, energie- en duurzaamheidsgerelateerde thema’s.

 

 

Visie

Wij geloven in het respectvol communiceren en omgaan met elkaar.

 

 Waarde

Wij willen dé milieu-, energie- en duurzaamheidspartner zijn van de kmo.

Missie

Wij bestaan om deontologisch correct en
deskundig advies te verlenen aan ondernemingen
inzake milieu-, energie- en duurzaamheidsgerelateerde thema’s.

Visie

Wij geloven in het respectvol communiceren en omgaan met elkaar.

Waarde

Wij willen dé milieu-, energie- en duurzaamheidspartner zijn van de kmo.

Algemeen

T
M

A

014/58.55.85
info@thimad.be

Dr. Van de Perrestraat 421
2440 Geel

Onze Consultants

Copyright Thimad BV 2024 – Design Wouter Peere