Sinds 1995 biedt Thimad BVBA (acroniem van THuis In Milieu-ADvies) ‘milieudiensten’ aan op maat van bedrijven.

 

Bedrijven die beroep doen op ons, zijn stuk voor stuk winnaars en behoren tot diverse sectoren: voedingsbedrijven, logistieke bedrijven, afvalverwerkers, garages, metaal-, hout- en kunststofbedrijven, farmaceutische bedrijven, bouwondernemingen, drukkerijen enz.

,,

,,

Thimad heeft meer dan 80 jaar ervaring in de milieusector

Training in de kijker

Ondanks een milieuwetgeving ouder dan 30 jaar, merken wij nog steeds dat de diverse milieuverplichtingen onvoldoende gekend zijn bij bedrijven waardoor er vaak opportuniteiten onbenut blijven. Om hierop in te spelen ontwikkelden wij de training: 'wegwijs in milieu-essentials'.

 

In vijf sessies geven wij u inzicht in uw milieuzaken. De thema's gaan van vergunning en -voorwaarden over preventie naar sensibilisatie met kostenbeheersing als gevolg. We starten telkens met een korte theoretische duiding die we onmiddellijk in de praktijk brengen door in te spelen op de specifieke werkomgeving van de deelnemers. De tools die we tijdens de training gebruiken, stellen we ter beschikking tezamen met het lesmateriaal zodat deze direct inzetbaar zijn bij uw dagdagelijkse bedrijfsvoering.

 

Het is onze bedoeling om deze training verschillende malen op een jaar op te starten. Als de training u interessant lijkt, horen wij dit graag.

Nieuws

Sinds 05/11/2018 versterkt Nele Bergmans ons team. Nele is van opleiding master in de bio-wetenschappen (industrieel ingenieur) en beschikt over het getuigschrift van milieucoördinator type B. We wensen haar veel succes en hopen dat zij zich snel thuis voelt bij onze klanten.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning startte op 23/02/2017 en vervangt de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. Wij hebben ondertussen ervaring met tal van dossiers en staan open voor samenwerking met architecten en stedenbouwkundigen.

Wat doen we?

 • Optreden als milieucoördinator

  Wij zijn erkend als milieucoördinator door de minister, zowel voor het eerste als tweede niveau. Momenteel voeren wij voor een 50-tal klasse 1 bedrijven deze functie uit. Samen met de klant bekijken wij op welke manier het bedrijf kan blijven voldoen aan de snel evoluerende milieuwetgeving op een zo'n gestructureerde, transparante en eenvoudig mogelijke manier. Dit gebeurt steeds in vertrouwen en met respect voor elkaar.

 • Opvolgen van de milieuwetgeving

  Bedrijven die wettelijk niet verplicht zijn om een milieucoördinator aan te stellen, moeten ook in orde zijn en blijven met hun milieuverplichtingen. Uit ervaring weten wij echter dat het voor bedrijven niet eenvoudig is om de milieumaterie bij te houden en te toetsen aan hun activiteiten en projecten. Daarom hebben wij een milieubeheer(s)systeem ontwikkeld op maat van elk bedrijf. Momenteel volgen wij bij tal van klasse 3 en 2 bedrijven hun milieuzaken op.

 • Ondersteunen in milieuzorg

  De voorbije jaren zien wij een verschuiving van pure administratieve ondersteuning naar managementondersteuning. Steeds meer bedrijven roepen onze expertise in voor het uitvoeren van milieuconformiteitsaudits, het reduceren van de milieubelasting op vlak van waterhuishouding, afvalstoffen enz., het opmaken van een stakeholderanalyse, het in kaart brengen van de milieu-aspecten in een matrix en het begeleiden naar een ISO 14001-milieuzorgsysteem.

 • Opmaken omgevings-vergunningsaanvragen

  Komt uw milieuvergunning te vervallen, heeft u een nieuwbouwproject op stapel staan of plant u een uitbreiding van uw productie-apparaat, dan kunnen wij voor u de omgevingsvergunningsaanvraag (voorheen de milieuvergunning) invullen. Het opmaken, indienen en begeleiden tot de besluitvorming van vergunningsaanvragen maken een groot deel uit van onze dagelijkse activiteiten.

 • Verzorgen van opleidingen

  Sinds de opstart van ons bureau geven wij milieu-trainingen voor Voka-Kamer van Koophandel. Daarnaast treden wij op als gastprofessor aan Thomas More (voorheen De Nayer instituut) voor het lessenpakket 'Milieuzorgsystemen van de Bachelor in de industriële wetenschappen'.

  Wij verzorgen voor u interne bedrijfsopleidingen. Of het nu gaat om een basisopleiding milieu voor de technische dienst, een sensibilistatie rond bewust met energie omgaan in kantoren voor bedienden of een praktijkgerichte aanpak rond gevaarlijke producten op de werkvloer - de opleidingen worden steeds gemaakt en gegeven op maat van uw bedrijf.

 • Vervullen van milieuadministratie

  Het voorjaar kan behoorlijk druk zijn voor de vele milieu-aangiftes die dienen te gebeuren naar de IVC, VAL-I-PAC, Fost Plus en VMM. Bijkomend dienen jaarlijks heel wat bedrijven ook het integraal milieujaarverslag (IMJV) op te maken. Wij nemen u graag de administratie uit handen.

Wie zijn we?

Waarvoor staan we?

Algemeen

T   014/58.55.85

F   014/59.22.89

M   info@thimad.be

 

A   Dr. Van de Perrestraat 421, 2440 Geel

Onze consulenten

Design Wouter Peere © 2018

Algemeen

T   014/58.55.85

F   014/59.22.89

M   info@thimad.be

 

A   Dr. Van de Perrestraat 421, 2440 Geel

Onze consulenten

Design Wouter Peere © 2018

Contact

Wie zijn we?

Wat doen we?

Waarvoor staan we?

Welkom

Meer dan 80 jaar ervaring

 • Optreden als milieucoördinator
 • Opvolgen van de milieuwetgeving
 • Ondersteunen in milieuzorg
 • Opmaken omgevingsvergunningsaanvragen
 • Verzorgen van opleidingen
 • Vervullen van milieuadministratie

Nieuws

Sinds 05/11/2018 versterkt Nele Bergmans ons team. Nele is van opleiding master in de bio-wetenschappen (industrieel ingenieur) en beschikt over het getuigschrift van milieucoördinator type B. We wensen haar veel succes en hopen dat zij zich snel thuis voelt bij onze klanten.

Contacteer ons

Algemeen